Monthly Archives for March 2015

Architect kan in solidum aansprakelijkheid niet contractueel uitsluiten

Bij het sluiten van een overeenkomst dient men steeds waakzaam te blijven als het aankomt op de zogenaamde ‘exoneratiebedingen’. Een exoneratiebeding wordt in het merendeel van de overeenkomsten opgenomen, of kan doorgaans in de algemene voorwaarden van uw contractspartij teruggevonden … Continue reading

31. March 2015 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment

Koop-verkoopovereenkomst is niet altijd bindend

Ondertekening overeenkomst tot overdracht van een onroerend goed is niet altijd bindend! Het ontbreken van een stedenbouwkundig uittreksel dan wel van een bodemattest bij het ondertekenen van de wederzijdse aankoop- verkoopbelofte dan wel een compromis kan – op vordering van … Continue reading

23. March 2015 by Tim De Clercq
Categories: Uncategorized | Leave a comment