Monthly Archives for May 2015

Inning van facturen onmogelijk bij foutieve inschrijving in KBO

Het wetboek economisch recht is al enige tijd in voege en bij rechtspractici leefde de vraag hoe de rechters zouden omgaan met de diverse onontvankelijkheden zoals deze verwerkt werden in de nieuwe wetgeving. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling … Continue reading

08. May 2015 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment