Category Archives for Publicaties

Nieuwe IOS incasso-procedure moet niet (altijd) gevolgd worden

U wil zo snel mogelijk betaling bekomen van uw openstaande factuur en dit liefst zonder zelf al te veel kosten te moeten maken? De wetgever heeft hiervoor een nieuwe incasso-procedure ontwikkeld d.i. de zogenaamde IOS-procedure. Na ingebrekestelling wordt er (bij … Continue reading

06. September 2017 by Jef Van Gool
Categories: Nieuws, Publicaties, Uncategorized | Leave a comment

Inning van facturen onmogelijk bij foutieve inschrijving in KBO

Het wetboek economisch recht is al enige tijd in voege en bij rechtspractici leefde de vraag hoe de rechters zouden omgaan met de diverse onontvankelijkheden zoals deze verwerkt werden in de nieuwe wetgeving. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling … Continue reading

08. May 2015 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment

Architect kan in solidum aansprakelijkheid niet contractueel uitsluiten

Bij het sluiten van een overeenkomst dient men steeds waakzaam te blijven als het aankomt op de zogenaamde ‘exoneratiebedingen’. Een exoneratiebeding wordt in het merendeel van de overeenkomsten opgenomen, of kan doorgaans in de algemene voorwaarden van uw contractspartij teruggevonden … Continue reading

31. March 2015 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment

Onbewoonbaarverklaring geen vrijgeleide voor huurder

Een huurwoning werd onbewoonbaar verklaard nu het niet zou hebben voldaan aan de elementaire vereisten van gezondheid en veiligheid conform de Woninghuurwet en de Vlaamse Wooncode. De huurder vorderde de nietigheid van de huurovereenkomst, de terugbetaling van alle huurgelden en … Continue reading

07. October 2014 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment

Mter. Denissen vervoegt de magistratuur

Mter. Fiona Denissen legde eerder dit jaar het nationale toelatingsexamen voor de gerechtelijk stage af. Onze (oud) kantoorgenote behaalde een schitterend resultaat en eindigde in de top 10. Mtr. Denissen kreeg een plaats aangeboden bij het parket van Antwerpen en … Continue reading

07. October 2014 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties, Uncategorized | Leave a comment

Handelshuur: Voertuigen zijn ook stofferende huisraad

In tijden van crisis is de nauwe opvolging van huurders geen overbodige luxe. In geval van faling zal de huurwaarborg vaak onvoldoende blijken om de reeds opgelopen achterstallen te dekken. Als stok achter de deur beschikt de verhuurder van een … Continue reading

05. March 2014 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment

Geen laattijdige aangifte faillissement: zaakvoerder/bestuurder correctioneel vrijgesproken

De zaakvoerder van een vennootschap in faling werd vervolgd voor de correctionele rechtbank te Dendermonde en dit voor het laattijdig aangifte te hebben gedaan van faillissement ttz. dus na datum van staking van betaling. De gevolgen voor een dergelijke veroordeling … Continue reading

04. March 2014 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Tags: , , , | Leave a comment

Persoonlijke borgstelling daags voor failissement door Rechtbank ongeldig verklaard

Getroffen door de crisis zag een onderneemster zich geconfronteerd met een daling van de omzet van haar vennootschap. Ook een studie van de cijfers toonde aan dat de vennootschap niet meer gered kon worden. In het kader van de afwikkeling … Continue reading

13. November 2013 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment

Invorderingen: Talo dwingt snelle beslissingen af voor de rechtbank

Wellicht een bekend beeld: U leverde tijdig alle goederen zoals gevraagd, ook de kleine beschadigingen werden meteen vervangen door nieuwe goederen maar betaling van de factuur blijft uit… De factuur wordt niet betwist en ook op de ingebrekestelling per e-mail … Continue reading

02. October 2013 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws, Publicaties | Leave a comment

Geldigheid Algemene Voorwaarden in een online en offline omgeving

TEGENSTELBAARHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN[1] Het gebruik van algemene voorwaarden is toegelaten, maar opdat ze de tegenpartij ook juridisch zouden binden of haar tegenstelbaar zijn, is vereist dat deze er daadwerkelijk mee heeft ingestemd. Ingeval van conflict rijst de vraag hoe … Continue reading

06. November 2012 by Tim De Clercq
Categories: Publicaties | Comments Off on Geldigheid Algemene Voorwaarden in een online en offline omgeving

← Older posts