Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO)

Vernieuwde WCO-wet vraagt om goede bijstand

Na de aanpassingen op de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) is een gedegen bijstand vereist met het oog op een duurzame verderzetting van de onderneming. Talo Advocaten heeft hier de nodige expertise in huis om uw onderneming de noodzakelijke ademruimte te geven in geval van financiële moeilijkheden. Ook de vernieuwde WCO biedt diverse mogelijkheden aan om uw rendabele handelsactiviteit te laten voortbestaan.

De markt wordt bestormd door consultants en zelf verklaarde WCO-specialisten die voor lagere tarieven de indruk wekken specialist te zijn ter zake. De ervaring van ons kantoor is echter dat de bijstand van een advocaat hierin absoluut cruciaal is. 

Een consultant ontbeert immers de nodige ervaring en kennis van de WCO-procedure om de onderneming in moeilijkheden hier afdoende door te gidsen. Enkel wanneer een advocaat de leiding neemt tijdens een WCO-procedure, kan de beste regeling uitgewerkt worden voor de schuldeisers en de onderneming in moeilijkheden.

Talo Advocaten kan jullie gids zijn in deze toch moeilijke toepassing van de WCO. We begeleiden u niet enkel juridisch maar maken tevens een boekhoudkundige analyse om zowel de sterke als de zwakke elementen van uw onderneming bloot te leggen.

Mter. De Clercq van Talo Advocaten staat u graag bij in:

  • De opmaak en het neerleggen van een verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie;
  • de analyse van de financiële toestand van de vennootschap;
  • het opmaken van een adequaat  en evenwichtig reorganisatieplan;
  • de begeleiding doorheen de reorganisatie en de onderhandelingen met schuldeisers.

DSC_0570

Als een gerechtelijke reorganisatie geen soelaas meer kan bieden, kan Talo Advocaten u bijstaan bij de aanvraag van een faillissement.

Vraag Talo Advocaten advies voordat het te laat is.