Jan Van Bragt

<<<

 

 

Jan Van Bracht - Talo Advocaten

Gespecialiseerd in Handelsrecht, Vennootschapsrecht, Bouwrecht, Ondernemingen in Moeilijkheden (WCO) en Transportrecht.

“Door een periode in de privé-sector te hebben gewerkt, weet ik dat achter een geschil vaak ook commerciële en persoonlijke aspecten meespelen. Vanuit die optiek trachten we bij Talo dan ook steeds een strategie te volgen die het best aanleunt bij de diverse belangen van onze cliënt. Onze taak als advocaat gaat dan ook verder dan het louter oplossen van een juridisch vraagstuk en vereist dan ook een bredere kijk op het bedrijfsleven en de economische realiteit waarin we ons vandaag bevinden.”

Jan Van Bragt studeerde in 2010 met onderscheiding af aan de Universiteit Antwerpen als Master in de Rechten. In 2011 volgde hij een Master 2 aan de Université de Nancy waar hij zich specialiseerde in het internationaal handelsrecht.
Jan vervolledigde tussen 2011 en 2014 zijn stage aan de balie van Antwerpen, waarna hij zijn carrière verderzette in het bedrijfsleven, meer bepaald in de sector van de transportverzekering.

Op 29 augustus 2016 vervoegde hij als medewerker Talo Advocaten en is sindsdien terug werkzaam als advocaat aan de Antwerpse balie.

Jan Van Bragt legt zich toe op het handelsrecht, meer bepaald in het vennootschapsrecht, bouwrecht, ondernemingen in moeilijkheden (WCO) en het transportrecht. Hij kan hierbij zowel teruggrijpen naar zijn opleiding als jurist, als zijn ervaringen in de privé-sector. Dit laat hem toe om een bepaalde problematiek telkens in een ruimere context te plaatsen en naast het juridische aspect ook vanuit andere perspectieven te benaderen.

j.vanbragt@taloadvocaten.be