Sabine Van Overmeire

<<<

Advocaat sinds 2006
Opleiding curator (2017)
Gespecialiseerd in vastgoedrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, burenhinder, bouwrecht

“’Recht voor de raap met een kordate aanpak’ is mijn handelsmerk. In de huidige samenleving deinen discussies vaak uit tot ernstige geschillen. Communicatie en pragmatische oplossingen zoeken, is één van de belangrijkste pijlers tot het bewerkstelligen van een goede rechtsverhouding. Ik ben er van overtuigd dat de klant niet altijd gebaat is bij een lange, slepende procedure en streef dan ook steevast naar een bevredigende overeenkomst voor alle partijen. Werd u toch gedagvaard of wenst u te dagvaarden dan stippel ik graag met de klant een strategisch pad uit.”

Sabine Van Overmeire studeerde in 2006 af aan de Katholieke Universiteit van Leuven en doorliep haar stagejaren op een gerenommeerd advocatenkantoor aan de Leuvense balie. Sinds september 2010 is zij verbonden aan de balie van Antwerpen waar zij haar ervaring inzake burgerlijk – en handelsrecht kon uitbreiden.

De toetreding tot TALO Advocaten was dan ook een evidente keuze gelet op de filosofie van het kantoor: een adequate en efficiënte oplossing zoeken voor het juridisch geschil van de ondernemende klant.