Vastgoedrecht

Uw vastgoed is waardevol. En net daarom is het ook een broeihaard van potentiële conflicten. We staan u graag bij met advies en juridische ondersteuning rond alle aspecten van vastgoedrecht:

Aankoop en verkoop

Wat moet u zeker wel of niet opnemen in de akte? Welke opties hebt u als de koper te elfder ure toch nog afziet van zijn bod? Wat met een verkoopovereenkomst die nietig is?

Mede-eigendom

Hoe pakt u een conflict met de syndicus best aan? Welke rechten hebt u als mede-eigenaar? Hoe bindend zijn beslissingen van de algemene vergadering? Wat met onterecht aangerekende kosten?

Huur en verhuur 

Hoe incasseert u achterstallige huur met het meeste kans op slagen? Kunt u een wanbetaler uit uw pand laten zetten? Wat met de plaatsbeschrijving? En de waarborg? En welke rechten hebt u als huurder als de eigenaar zijn verplichtingen niet nakomt?

Aanneming en bouw

Welke aansprakelijkheid dragen architect en aannemer bij constructiefouten? Hoe ver reiken de verzekeringen in dergelijke gevallen? Wat zijn de rechten die U kan laten gelden ten aanzien van een promotor? Hoe ver reikt de wet Breyne?

Wat met een bouwgeschil?

Een bouwgeschil vereist constante aandacht van een specialist bouwrecht om alles tot een goed einde te brengen. Efficiënt en krachtdadig optreden ten aanzien van de gerechtsdeskundige en de rechtbank zijn daarbij essentieel. Talo advocaten kan u hierin bestaan waarbij de oplossing van het bouwgeschil op korte termijn prioritair is.

vastgoedrecht

Mter. De Clercq staat u graag bij in deze materie.